Lamine Cam

Lamine cam üretimimiz, renkli veya renksiz PVB ile, iki veya daha fazla camın, ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile yapılmaktadır. Lamine Cam, kırılması halinde parçaları dağılmaz ve yaralanma risklerini azaltır. Lamine Cam kalınlıkları; 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 8+8, 10+10 istediğiniz kalınlıkta üretilir. Kalınlık maksimum 800 mm'e kadar yapılabilinir.maksimum 6000*3000 ebadında cam üretilebilir.